Legal - Politica de garantare a serviciilor

Politica de garantare a serviciilor (SLA)

Ultima modificare: 3 aprilie 2023

 

Termeni de mai jos ale prezentului Acord privind nivelul serviciilor (”SLA”) se aplică utilizării de către dumneavoastră a serviciilor ROOT.md, astfel cum sunt definite și prevăzute în ROOT.md Termeni și condiții (ToS). .

 

Vă rugăm să citiți cu atenție acest SLA, deoarece acești termeni definesc performanța și disponibilitatea serviciilor noastre, precum și dreptul dumneavoastră de a primi compensații pe baza perioadelor de nefuncționare sau a indisponibilității serviciilor noastre, în cazurile prevăzute de prezentul SLA.

 

1. ROOT.md garantează că serviciile sale, așa cum au fost achiziționate de dumneavoastră, vă vor fi disponibile cel puțin 99,9% din timp în orice lună calendaristică; și nu mai mult de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primei achiziții a serviciilor.

 

2. În cazul în care ROOT.md nu asigură disponibilitatea serviciilor, astfel cum este precizat în acest SLA, veți fi eligibil să primească compensații, după cum urmează:

 

Uptime - Compensation

99.9% - Garantat, fără

99.8% - 5%

99.7% - 10%

99.6% - 15%

99.5% - 20%

99.4% - 25%

99.3% - 30%

99.2% - 35%

99.1% - 40%

<99% - 50%

 

3. Recunoașteți că acest SLA este singura și exclusiva reparație pentru orice neasigurare de către ROOT.md a disponibilității garantate a serviciilor. Sunteți de acord că dumneavoastră nu puteți și nu veți primi o compensație în nicio altă formă sau mod, dacă nu sunt definite de prezentul SLA.

 

4. Pentru a primi oricare dintre compensațiile de mai sus, trebuie să anunțați ROOT.md în termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care deveniți eligibil pentru a primi o compensație. Nerespectarea acestei cerințe va duce la pierderea dreptului la reparații.

 

5. Compensația nu poate fi schimbată sau convertită în sume monetare.

 

6. Vă atenționăm că nu sunteți eligibil pentru reparații în următoarele situații:

  • Locație geografică sau locație greșită;
  • Imposibilitatea de a pune o întrebare cu privire la natura serviciilor noastre, sau la o anumită specificație sau configurație;
  • Închiderea sau suspendarea contului din cauza nerespectării Termenilor și condițiilor noastre;
  • Închiderea sau suspendarea contului din cauza oricărui tip de activitate ilegală;
  • Schimbarea gândirii sau abandonarea serviciilor.

 

7. ROOT.md își rezervă dreptul de a revizui prezentul SLA, cuantumurile compensatorii și criteriile de eligibilitate ale acestuia.