Legal - Termeni și condiții

Termeni și condiții

Ultima modificare: 3 aprilie 2023

 

Acești Termeni de utilizare (”Acord”) sunt un Acord legal și obligatoriu între compania ROOT.md (denumită în continuare ”ROOT.md”, ”de noi”, ”noi”, ”al nostru”) și dumneavoastră (denumiți în continuare ”dumneavoastră/dvs.”, ”al vostru”, ”utilizator”, ”vizitator”) care guvernează utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor furnizate de ROOT.md prin intermediul site-ului web situat la www.root.md (”Site-ul web”).

 

Acest Acord stabilește termenii și condițiile în care puteți vizita și utiliza site-ul nostru web, inclusiv Serviciile oferite și furnizate prin intermediul site-ului web. Prin accesarea și utilizarea site-ului web și/sau a Serviciilor (denumite colectiv ”Servicii”), sunteți de acord să respectați termenii și condițiile prezentului Acord. Vă recomandăm să citiți cu atenție acest Acord, deoarece acesta poate fi actualizat din când în când, înainte de a accesa sau de a încerca să utilizați serviciile și în timpul utilizării serviciilor. Nu accesați și nu utilizați Serviciile în cazul în care nu sunteți de acord cu oricare din termeni și prevederile conținute în acest instrument.

 

Prezentul Acord se încheie în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr.284 din 22.07.2004 privind comerțul electronic și intră în vigoare la momentul acceptării prezentului Acord în conformitate cu prevederile acestuia.

 

Definiții

 

Server – o componentă software a unui sistem de calcul care îndeplinește funcții de service la cererea utilizatorului, oferindu-i acces la anumite resurse.

Găzduire (Hosting) – un serviciu pentru furnizarea de putere de calcul pentru plasarea fizică a informațiilor pe un server situat permanent pe Internet.

VPS – un serviciu în cadrul căruia utilizatorul este furnizat cu așa-numitul Server Virtual Privat (Virtual Private Server), care este o copie a sistemului de operare al oaspetelui (denumit în continuare sistemul de operare/SO), izolat la nivelul nucleului SO principal. Un server fizic poate rula mai multe servere virtuale. În afară de unele limitări evidente, fiecare server virtual oferă control și gestionare completă și independentă a sistemului de operare al oaspetelui și a serviciilor auxiliare, la fel ca un server obișnuit, și este utilizat, în primul rând, pentru a găzdui site-uri consumatoare de resurse, a serviciilor care necesită setări speciale ale sistemului de operare, a serviciilor de poștă electronică etc.

Server dedicat – un serviciu care oferă utilizatorului o mașină fizică separată.

Serviciul de colocare – un serviciu care constă în plasarea echipamentului utilizatorului la Centrul de Date Mango și furnizarea unei conexiuni, în scopul funcționării corespunzătoare, a echipamentului relevant al utilizatorului.

Administrare – un set de operațiuni tehnice de întreținere a sistemului care sunt efectuate pentru a menține sistemul în stare de funcționare.

Sistemul Web este o resursă electronică plasată de utilizator pe spațiul de disc al echipamentului ROOT.md în baza prezentului Acord.

Trafic – volumul total de date (fișiere, e-mail etc.) care trece prin server într-o anumită perioadă de timp.

CPU (procesor) – puterea procesorului, care este garantată de ROOT.md atunci când furnizează servicii de găzduire utilizatorului în conformitate cu planul tarifar selectat.

Planul tarifar – un set de oferte de preț ale ROOT.md, care oferă posibilitatea de a comanda serviciile ROOT.md și este disponibil pentru revizuire oricărui utilizator. Site-ul ROOT.md conține întotdeauna cea mai recentă versiune a întregii liste de planuri tarifare ROOT.md.

RAM – memorie operativă, volumul căreia fiind furnizat conform planului tarifar ales de utilizator.

Server proxy – un server și/sau un software care acționează ca intermediar între computerele și/sau serverele utilizatorului.

Administrare completă – furnizarea de asistență tehnică în mod continuu, care include:

 • actualizarea software-ului (în continuare – software) o dată pe săptămână;
 • actualizarea urgentă a software-ului și a nucleului sistemului atunci când este detectată o vulnerabilitate critică; instalarea de software suplimentar la cerere;
 • ajutor la instalarea/configurarea serviciilor de sistem;
 • monitorizarea în regim non-stop a serverului virtual și a serviciilor acestuia.

Panoul de control SolusVM – un panou de control virtual al serverului care vă permite să reporniți VPS folosind o interfață web, să schimbați parola și numele de gazdă al VPS, să reinstalați sistemul de operare, să monitorizați utilizarea spațiului pe disc, a memoriei și a traficului, să utilizați consola de urgență.

WHOIS – un serviciu care vă permite să obțineți informații referitoare la deținătorul unui nume de domeniu, administratorul acestuia, perioada de înregistrare, serverele sale DNS etc.

Server DNS – un set de servicii de nume de domeniu care conțin fișiere de configurare ale unui domeniu înregistrat.

Certificat SSL – o semnătură digitală individuală a unui nume de domeniu.

Înregistrarea certificatului SSL – semnarea digitală a unui certificat de către o autoritate de certificare de încredere și introducerea informațiilor despre certificat în bazele de date de înregistrare.

Autoritate de certificare – o organizație sau o subdiviziune a unei organizații care emite semnături digitale individuale pentru un nume de domeniu.

Login (numele de utilizator) – un set unic de litere și numere pentru serverul ROOT.md, care, în combinație cu parola, servește drept identificator al utilizatorului pe serverul ROOT.md.

Parolă – un set de litere și numere, care, împreună cu login-ul, permite utilizatorului să se conecteze la ROOT.md.

Comandă – un mesaj electronic trimis de utilizator către ROOT.md de pe site-ul ROOT.md, care conține numărul comenzii și lista serviciilor pe care utilizatorul dorește să le primească.

Factura proforma – un document trimis în avans unui potențial utilizator, care nu prevede obligații de plată și nici nu reprezintă un document contabil.

O factură se trimite pentru a comunica informații despre servicii, prețul și detaliile necesare plății prețului acestora. Documentul conține aceleași elemente ca și factura fiscală: numele, detaliile vânzătorului și cumpărătorului, data, numele serviciilor furnizate, termenul, cantitatea, valoarea.

Sistemul de gestionare a comenzilor – o rubrică a site-ului ROOT.md, login-ul și parolă căreia sunt oferite utilizatorului după plasarea unei comenzi sau înregistrare. Sistemul de gestionare a comenzilor stochează datele utilizatorului, lista facturilor plătite de utilizator, serviciile active. Utilizatorul este singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității login-ului și a parolei în sistemul de gestionare a comenzilor. Orice acțiuni din sistemul de gestionare a comenzilor efectuate folosind login-ul și parola utilizatorului sunt recunoscute necondiționat de către părți ca fiind efectuate personal de către utilizator.

Sistemul de tichete – o rubrică a site-ului ROOT.md, login-ul și parolă căreia sunt oferite utilizatorului după completarea datelor de înregistrare. Sistemul de tichete stochează lista, data și conținutul mesajelor electronice trimise utilizatorului de către ROOT.md. Utilizatorul este singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității login-ului și a parolei în sistemul de tichete. Orice acțiuni din sistemul de tichete efectuate folosind login-ul și parola utilizatorului sunt recunoscute necondiționat de către părți ca fiind efectuate personal de către utilizator.

Date corecte – informații fiabile și verificabile necesare pentru identificarea utilizatorului și furnizate de către acesta în timpul înregistrării pe site-ul ROOT.md, precum și la comanda serviciilor corespunzătoare.

Atacuri DoS/DDoS – blocarea funcționării serviciilor în cadrul VPS, găzduirii partajate, serverului dedicat, accesului la acestea furnizate de către ROOT.md de pe Internet prin trimiterea unui număr mare de pachete TCP și/sau UDP pe adresa IP a VPS, găzduirii partajate, serverului dedicat, sau prin trimiterea unui număr mare de cereri către serviciile și serviciile VPS, de găzduire partajată, serverului dedicat.

Site-ul web – un site web aflat în rețeaua Internet pe linkul https://root.md/. Accesul la acest site web este disponibil utilizatorilor din întreaga lume prin Internet în regim non-stop, dar la diferite niveluri de acces în funcție de înregistrarea pe site-ul web.

Spam – oricare dintre următoarele:

 • distribuția organizată în masă a informațiilor de natură publicitară, comercială sau de promovare altor utilizatori ai rețelei, fără consimțământul acestora; trimiterea de scrisori care conțin declarații și sugestii nepoliticoase și jignitoare; plasarea în orice conferință sau forum a mesajelor de natură publicitară, comercială sau de promovare, cu excepția cazului în care astfel de mesaje sunt permise de regulile unei astfel de conferințe sau forum sau plasarea lor a fost convenită în prealabil cu proprietarii sau administratorii unei astfel de conferințe sau forum;
 • trimiterea de informații către destinatarii care și-au exprimat deja refuzul de a primi astfel de informații.

Servicii – inclusiv, dar fără a se limita la oricare dintre următoarele:

 • furnizarea de către utilizator a unui nume unic (login), care îi permite să plaseze date pe serverul ROOT.md;
 • furnizarea de către utilizator a unui login și a unei parole pentru a intra în sistemul de gestionare a comenzilor;
 • furnizarea de către utilizator a spațiului pe disc și a altor resurse tehnice de pe serverul ROOT.md;
 • furnizarea de către utilizator a consultărilor necesare pentru utilizarea serviciilor.

Lucrări tehnice planificate – un set de operațiuni tehnice efectuate de ROOT.md într-o perioadă determinată și necesare pentru menținerea funcționalității serviciilor.

Lucrări tehnice de urgență – un set de operațiuni tehnice efectuate de ROOT.md pe echipamentul ROOT.md, în afara scopului al lucrărilor tehnice planificate, pentru a elimina motivele indisponibilității serviciilor furnizate utilizatorului. Aceste lucrări pot fi datorate de necesitatea de a instala actualizări critice, corecții, înlocuirea echipamentului defectat etc., sau de a efectua alte lucrări urgente necesare pentru a menține funcționalitatea serviciilor. În cazul lucrărilor tehnice de urgență, ROOT.md se angajează să ia toate măsurile posibile și să notifice utilizatorul cu privire la aceste lucrări cât mai curând posibil.

 

1. Obiectul și acceptarea acordului

 

1.1. ROOT.md se obligă să furnizeze utilizatorului servicii de găzduire, să ofere acces la sistem pentru generarea solicitărilor de servicii pentru înregistrarea și susținerea numelor de domenii, înregistrarea certificatelor SSL, furnizarea spațiului în depozit ROOT.md pentru efectuarea de copii de rezervă. Lista serviciilor furnizate utilizatorului în temeiul prezentului Acord este specificată în comandă. Lista, descrierea și prețul serviciilor sunt publicate pe site-ul oficial al ROOT.md – https://root.md/.

1.2. Utilizatorul se obligă să plătească pentru serviciile alese de acesta în conformitate cu tarifele indicate pe site-ul ROOT.md conform planului tarifar ales de utilizator și în modul specificat în prezentul Acord.

1.3. Prin decizia de a accesa și utiliza serviciile, confirmați că:

 • aveți cel puțin 18 (optsprezece) ani sau vârsta legală a majoratului în jurisdicția în care locuiți;
 • aveți capacitatea de exercițiu de a încheia acest Acord;
 • recunoașteți și confirmați că ați citit cu atenție acest Acord; și
 • sunteți de acord să respectați prezentul Acord, precum și Politica de Confidențialitate și Politica de utilizare acceptabilă, precum și orice alte documente speciale care reglementează aspecte separate ale utilizării serviciilor de către dumneavoastră.

 

2. Termeni generali

 

2.1. După alegerea tipului de serviciu, utilizatorul trimite o cerere de primire a serviciilor la adresa ROOT.md folosind formularele și mijloacele corespunzătoare de pe site-ul oficial al ROOT.md. În baza cererii primite, ROOT.md emite o factură electronică utilizatorului pentru achitarea serviciului selectat.

2.2. Serviciile sunt furnizate utilizatorului în condițiile plății în avans pentru sau mai multe perioade de facturare în baza facturii.

2.3. ROOT.md ține evidența serviciilor și a plăților utilizatorului. Decontările în baza Acordului se fac în moneda națională (MDL). În scop informativ, utilizatorului i se oferă informații referitor la prețuri în dolari SUA (USD). ROOT.md oferă utilizatorului acces la informații cu privire la toate comenzile și plățile efectuate prin intermediul sistemului de gestionare a comenzilor.

2.4. În cazul în care utilizatorul are pretenții împotriva ROOT.md referitor la serviciile furnizate, acesta va trimite reclamații la căsuța poștală ROOT.md sau la adresa de e-mail a ROOT.md în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data plății serviciilor. Dacă în termen de 30 de zile de la furnizarea serviciilor utilizatorul nu depune o reclamație cu privire la calitatea serviciilor furnizate, se consideră că serviciile furnizate sau lucrările efectuate sunt conforme cu Acordul și sunt acceptate de către utilizator în întregime.

2.5. La plasarea unei comenzi, precum și în timpul utilizării serviciului, utilizatorul se obligă să furnizeze date corecte, inclusiv o adresă de e-mail valabilă (nu temporară). În cazul în care este necesar să se verifice identitatea utilizatorului, utilizatorul se obligă să furnizeze toate datele (documentele) necesare ROOT.md pentru verificarea.

2.6. O solicitare către departamentul tehnic poate fi trimisă prin intermediul sistemului de tichete plasat pe panoul de utilizator, precum și prin e-mail hostmaster@root.md

2.7. La contactarea de către utilizator a companiei ROOT.md referitor suport tehnic, ROOT.md se obligă să efectueze operațiunile solicitate de utilizator numai dacă ultimul a furnizat e-mailul său, precum si informațiile sale personale (numele, prenumele), iar ROOT.md are dreptul de a respinge cererea de a efectua operațiunile solicitate în următoarele cazuri:

 • în cazul comunicării informații incomplete sau inexacte specificate în prezenta clauza;
 • în cazul în care este imposibil să se efectueze modificările solicitate din cauza caracteristicilor tehnice ale furnizării serviciilor;
 • în cazul în care cererea se referă la aspecte legate de calitatea, corectitudinea și funcționarea fără erori a software-ului dezvoltat de terți și nu ROOT.md.

ROOT.md oferă utilizatorului posibilitatea de a contacta serviciul suport clienți. Pentru întrebări comerciale, utilizatorul poate:

 • trimite un e-mail la adresa hostmaster@root.md;
 • scrie un tichet la sistem;
 • apela numărul de telefon: +373 78 232 141 (între ora 8:30-17:00, în zilele lucrătoare).

La recepționarea cererii, ROOT.md va efectua operațiunile necesare pentru procesarea solicitărilor numai după ce utilizatorul va furniza informațiile necesare pentru identificarea acestuia.

2.8. Serviciul de asistență tehnică nu oferă consultanță cu privire la programare, designul web, setări de script-uri și programe, precum și cu privire la alte aspecte similare, cu excepția cazului în care ROOT.md decide altfel într-un anumit caz.

2.9. ROOT.md își rezervă dreptul, la discreția sa, de a solicita utilizatorului să furnizeze o fotografie sau o copie scanată a unui act de identitate (buletin/pașaport/permis de conducere/alt document care confirmă identitatea utilizatorului), precum și de a refuza să furnizeze servicii fără explicații, inclusiv, dar fără a se limita la cazurile în care informațiile menționate mai sus nu sunt furnizate. Această dispoziție se aplică comenzilor pentru servicii cu o perioadă de testare, precum și comenzilor plătibile în cazurile în care o verificare preliminară a comenzii a arătat necesitatea de a solicita documente care confirmă identitatea utilizatorului.

2.10. Înainte de a acorda acces deplin la cont, utilizatorul trebuie să treacă procedura de verificare completă a informațiilor de contact. Orice acțiuni asociate cu serviciul (blocare temporară, ștergere etc.), cu gestionarea acestuia și rambursarea pot fi efectuate de către ROOT.md numai după ce utilizatorul confirmă cu succes dreptul de proprietate asupra contului.

2.11. ROOT.md trimite notificări cu privire la serviciile furnizate utilizatorului la adresa de e-mail a acestuia indicată în panoul de utilizator.

2.12. ROOT.md are dreptul de a suspenda total sau parțial furnizarea serviciilor (la discreția ROOT.md) fără notificare prealabilă suplimentară în următoarele cazuri:

 • în cazul nerespectării de către utilizator a termenilor Acordului;
 • în cazul nerespectării repetate de către utilizator a instrucțiunilor specialiștilor ROOT.md privind utilizarea serviciilor;
 • în cazul în care ROOT.md are motive întemeiate de a considera că orice acțiune întreprinsă de către utilizator la utilizarea serviciilor furnizate acestuia în temeiul prezentului Acord cauzează sau poate cauza prejudicii către ROOT.md, altor beneficiari sau funcționării obișnuite a sistemului ROOT.md;
 • în cazul în care utilizatorul a efectuat distribuirea neautorizată a informațiilor (spam) sub orice formă;
 • în cazul unui atac DoS/DDoS asupra adresei IP a serverului VPS sau serverului dedicat al utilizatorului, care afectează performanța echipamentului tehnic al ROOT.md, precum și a echipamentelor de rețea. Reluarea serviciilor este posibilă numai la discreția ROOT.md. Rambursările în cazul încetării serviciilor ca urmare a unui atac DoS/DDoS nu se efectuează;
 • în cazul în care furnizarea serviciilor către utilizator dăunează reputației comerciale a ROOT.md;
 • la recepționarea unei solicitări din partea organelor de stat autorizate în cazul încălcării normelor legislației Republicii Moldova sau a tratatelor internaționale;
 • în cazul oricărei încălcări a Termenilor și condițiilor de utilizare a serviciilor.

Rambursarea în cazul suspendării sau încetării serviciilor ca urmare a încălcării prezentului Acord nu se efectuează.

2.13. Serviciul de suport tehnic al ROOT.md nu este obligat să ofere consultanță cu privire la software-ul general, informații care pot fi obținute din manualele de utilizare pentru software-ul respectiv și nu este responsabil pentru acțiunile neprofesioniste sau necalificate ale utilizatorului sau reprezentanților acestuia.

2.14. În cazul în care cerințele utilizatorului referitor la hardware sau alte resurse ale ROOT.md sunt prea mari în comparație cu planul tarifar ales de utilizator, ultimului i se va propune să treacă la un alt plan tarifar. În cazul refuzului utilizatorului de a modifica planul tarifar, se consideră că cerințele acestuia sunt îndeplinite în mod corespunzător.

2.15. La utilizarea serviciilor de e-mail, utilizatorul se obligă să respecte următoarele condiții:

 • să trimite nu mai mult de 1000 de e-mailuri de la 1 VPS sau 1 server dedicat în termen de o (1) oră;
 • fiecare scrisoare trimisă de utilizator nu trebuie să aibă mai mult de 20 de destinatari.

2.15.1. Dacă există o vulnerabilitate în funcționarea VPS, ROOT.md are dreptul de a reporni VPS-ul utilizatorului nu mai mult de 2 (două) ori în o (1) lună, fără a-l notifica, pentru a instala actualizări, precum și pentru a elimina vulnerabilitățile care pot fi critice. Această clauză se aplică numai acelor VPS pentru care serviciul ”Administrare” a fost achitat și activat. În acest caz, utilizatorul își va furniza datele lor de autentificare și accesul la servicii, astfel încât inginerii ROOT.md să poată accesa serviciile utilizate de utilizator și să ofere asistența necesară. În cazul în care utilizatorul nu reușește sau refuză să furnizeze astfel de date de autentificare și acces, ROOT.md nu va oferi niciun suport necesar în ceea ce privește vulnerabilitățile identificate.

2.15.2. Traficul se limitează conform planului tarifar. După ce a epuizat limita de trafic stabilită de planul tarifar, utilizatorul are posibilitatea de a achiziționa trafic suplimentar sau de a trece la un plan cu tarifele mai mari. Mijloacele bănești plătite pentru trafic suplimentar nu sunt rambursabile. În cazul în care VPS rămâne fără limita lunară de trafic, serviciul poate fi blocat până la începutul următoarei perioade lunare.

2.15.3. Spațiul pe disc este alocat conform planului tarifar. Spațiul pe disc de până la 30 GB poate fi ocupat de sistem și nu este disponibil pentru descărcarea conținutului. Utilizatorul are opțiunea de a comanda spațiu pe disc suplimentar sau de a face upgrade la un plan mai mare. Plățile pentru spațiu pe disc suplimentar nu sunt rambursabile.

 

3. Furnizarea VPS

 

3.1. ROOT.md oferă utilizatorului acces la informații despre utilizarea resurselor serverului VPS comandat, precum și la registrul de evenimente și statistici prin intermediul panoului de control SolusVM, detaliile de conectare la care utilizatorul le obține concomitent cu detaliile de acces la VPS sau prin intermediul panoului de utilizator de pe site-ul ROOT.md.

3.2. În cazul furnizării de către utilizator a serviciului ”Administrare” pentru serverul VPS, accesul la panoul de control SolusVM și root acces la server nu se oferă.

3.3. ROOT.md se obligă să notifice utilizatorul cu privire la lucrările tehnice planificate pe echipamentul al ROOT.md, în panoul utilizatorului și în panoul de control SolusVM cu cel puțin 6 ore înainte de efectuare a acestor lucrări. În cazul în care este necesar să se efectueze lucrări tehnice de urgență pe echipamentul al ROOT.md, în panoul de control Virtuozzo Automator sau în panoul utilizatorului, ROOT.md se obligă să ia toate măsurile posibile pentru a efectua astfel de lucrări cât mai repede posibil și să notifice utilizatorul cu privire la astfel de lucrări cât mai curând posibil.

 

4. Furnizarea de servere dedicate

 

4.1. Prețul pentru un server dedicat include instalarea și reinstalarea sistemului de operare. Orice asistență tehnică legată de actualizarea sau configurarea software-ului instalat de utilizator/la cererea utilizatorului se acordă gratuit.

4.2. Utilizatorul recunoaște că ROOT.md poate refuza să administreze sau să furnizeze consultanță sau servicii de setare pentru configurații complexe, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel într-un anumit caz.

4.3. Durata minimă de contractare a serviciului pentru un server dedicat este de o (1) lună. În cazul unei cereri de reziliere anticipată a contractului, suma plătită nu va fi rambursată.

4.4. Utilizatorul este singurul responsabil pentru setarea hardware-ului, licențierea, utilizarea și gestionarea sistemului de operare și a software-ului instalat.

4.5. În cazul neplății serviciului înainte de expirarea perioadei active a serviciului, resursa alocată va fi dezactivată și după 7 zile calendaristice va fi ștearsă definitiv, inclusiv toate datele existente, cu rezilierea automată a Acordului în mod unilateral de către ROOT.md.

 

5. Plăți

 

5.1. ROOT.md are dreptul de a modifica unilateral prețurile pentru serviciile furnizate.

5.2. Fiecare modificare de preț va fi reflectată pe site-ul web în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data modificării. Cu toate acestea, ROOT.md garantează că suma plătită pentru furnizarea serviciilor curente va rămâne aceeași pe întreaga durată a serviciilor pe care utilizatorul a plătit-o înainte de modificarea prețului.

5.3. În cazul în care utilizatorul are conturi de plată neachitate la momentul modificării prețului, aceste conturi de plată vor fi, de asemenea, modificate în conformitate cu aceste modificări.

5.4. Plata serviciilor se face de către utilizator sub formă de plată în avans către ROOT.md în conformitate cu contul de plată.

5.5. Achitarea constituie o plată fixă și este plătită de utilizator, indiferent de faptul utilizării serviciilor.

5.6. Utilizatorul achită contul de plată primit online prin transferul mijloacelor bănești pe contul curent al ROOT.md sau în numerar la sediul ROOT.md. În cazul neachitării totale sau parțiale a contului de plată în termenul specificat în contul de plată, ROOT.md are dreptul de a suspenda furnizarea serviciilor până la primirea plății integrale pentru servicii.

5.7. Utilizatorul este singurul responsabil pentru plățile corecte și efectuate la timp de acesta.

5.8. ROOT.md va trimite utilizatorului un cont de plată prin e-mail pentru prelungirea termenului de furnizare a serviciilor cu cel puțin 3 (trei) zile calendaristice înainte de sfârșitul perioadei de facturare curente achitate de utilizator.

5.9. Plata se face pe perioada aleasă de către utilizator la finalizarea procedurii de comandă pe site-ul ROOT.md. Serviciul poate fi achitat de cel puțin pentru perioada minimă posibilă pentru furnizarea acestui serviciu respectiv. Perioada maximă pentru furnizarea serviciului nu poate contrazice termenii specificați în prezentul Acord.

5.10. La perfectarea de către utilizator documentelor de plată în rubrica ”Destinația plății”, este necesar să indice numărul contului de plată. În lipsa unei trimiteri la contul de plată, ROOT.md nu garantează că sumele primite vor fi creditate ca plată pentru serviciile utilizatorului.

5.11. La schimbarea rechizitelor bancare ale ROOT.md din momentul comunicării noilor rechizite prin e-mail și publicarea lor pe site-ul ROOT.md, utilizatorul este singurul responsabil pentru plățile ulterioare efectuate folosind rechizitele vechi.

5.12. Contul de plată se consideră achitat din momentul primirii mijloacelor bănești în contul bancar al ROOT.md. ROOT.md nu reînnoiește automat serviciile la sfârșitul perioadei pentru care utilizatorul a plătit. Utilizatorul este singurul responsabil pentru reînnoirea serviciilor din contul său de utilizator de pe site-ul web. La reînnoire, ROOT.md va trimite un cont de plată pentru perioada selectată de reînnoire a serviciilor. Dacă nu există mijloacele bănești suficiente pentru a plăti integral contul de plată, ROOT.md poate suspenda sau rezilia serviciile în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare.

5.13. Rambursarea pentru utilizarea VPS și a serverului dedicat nu poate fi efectuată după primele 30 de zile de la data furnizării serviciilor. Excepție fac cazurile specificate în articolul 7 din prezentul Acord.

5.14. Rambursarea pentru utilizarea serviciilor suplimentare nu se efectuează. Serviciile suplimentare sunt: adrese IP suplimentare, trafic suplimentar, suport tehnic, filtre anti-spam, protecție DoS/DDoS, certificate SSL, FTP backup, plățile de administrare a serverului, costul licenței software-ului asociat serviciilor, alimentare suplimentară cu energie electrică, asistență la distanță, prioritate de conectare, port de rețea suplimentar și alte servicii suplimentare.

5.15. În cazul restaurării informațiilor utilizatorului din copia tehnică de rezervă, plata serviciilor achitate nu se rambursează.

5.16. Plățile pentru reînnoirea serviciilor nu sunt rambursabile. În cazul utilizării serviciilor cu o perioadă de testare, toate plățile ulterioare sunt considerate reînnoire a serviciilor.

5.17. În cazul actualizării serviciilor prin trecerea la un pachet mai mare înainte de expirarea serviciilor plătite, suma pentru lunile neutilizate va fi recalculată și plasată în contul utilizatorului drept avans pentru noile servicii.

 

6. Drepturile și obligațiile ale părților

 

6.1. ROOT.md se obligă:

 

6.1.1. Să furnizeze servicii de bază și suplimentare în conformitate cu condiții planului tarifar ales de utilizator.

6.1.2. La cererea utilizatorului, să furnizeze asistență tehnică în mărimea necesară pentru interacțiunea corectă a părților în punerea în aplicare a Termenilor și condițiilor de utilizare a serviciilor oferite de ROOT.md.

6.1.3. În cazul neexecutării sau furnizării nesatisfăcătoare a Serviciilor în conformitate cu prezentul Acord, la primirea unei cereri scrise din partea utilizatorului pentru rezilierea anticipată a Acordului, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile de la data plății serviciilor în temeiul prezentului Acord, să returneze utilizatorului valoarea integrală a sumei plătite pentru servicii, cu excepția plății serviciilor suplimentare, precum și pentru nume de domenii, certificate SSL, serviciilor oferite terțe sau licențe. Rambursarea prețului serviciilor plătite se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii scrise. În cazul în care cererea scrisă de reziliere anticipată a Acordului a fost primită după expirarea termenului de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data plății serviciilor în temeiul prezentului Acord, ROOT.md este scutit de obligația de a rambursa suma totală sau parțială plătită de către utilizator pentru servicii.

6.1.4. În cazul încălcării termenilor prezentului Acord, să notifice utilizatorul prin e-mail cu privire la descoperirea încălcării.

6.1.5. Să notifice utilizatorului cu privire la suspendarea furnizării serviciilor.

6.1.6. Să nu dezvăluie și să nu utilizeze informațiile privind activitățile utilizatorului, care au devenit cunoscute ROOT.md în timpul executării prezentelor Termeni și condiții, în orice alt scop decât îndeplinirea prevederilor ale acestor Termeni și condiții, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.

 

6.2. Utilizatorul se obligă:

 

6.2.1. Să furnizeze informații complete și veridice. ROOT.md nu poartă răspundere pentru consecințele care au apărut din cauza inexactității datelor introduse. În cazul în care este necesară verificarea identității utilizatorului, utilizatorul se obligă să furnizeze toate datele (documentele) necesare companiei ROOT.md pentru efectuarea unei astfel de verificări conform cerințelor ROOT.md.

6.2.2. Să îndeplinească dispozițiile prezentului Acord și alte documente care reglementează aspecte diferite ale utilizării serviciilor, astfel cum se prevede în prezentul instrument.

6.2.3. Să efectueze la timp plata pentru servicii în conformitate cu acest Acordul.

6.2.4. Să depună o cerere de încetare a serviciilor înainte de facturare pentru următoarea perioadă de facturare cu scopul de a evita retragerea automată a mijloacelor bănești prin abonarea în sistemele de plată.

6.2.5. Să respecte Politica de utilizare acceptabilă în orice moment utilizării serviciilor. Utilizatorul recunoaște că ROOT.md nu susține și nici nu încurajează sau promovează o anumită activitate sau utilizare a serviciilor de către utilizator și că utilizatorul trebuie să utilizeze serviciile la discreția sa.

6.2.6. Utilizatorul recunoaște în mod expres și se obligă să nu utilizeze serviciile pentru:

 • publicitatea serviciilor, bunurilor, altor materiale, a căror distribuire este limitată sau interzisă de legislația aplicabilă;
 • utilizarea adreselor de e-mail de rambursare inexistente la trimiterea e-mailurilor și altor comunicări;
 • luarea unei măsuri sau medierea acțiunilor menite să perturbe funcționarea normală a elementelor de Internet (computere, alte echipamente sau software) care nu aparțin utilizatorului, inclusiv efectuarea de atacuri DoS/DDoS, folosind Botnet, rezolvitori DNS publice cu recursivitate permisă;
 • publicarea și/sau difuzarea oricăror informații contrare legislației moldovenești sau internaționale în vigoare;
 • utilizarea obiectelor de proprietate intelectuală fără consimțământul titularului dreptului de autor, cu excepția cazurilor în care legea permite o astfel de utilizare fără consimțământul titularului drepturilor de autor;
 • publicarea și/sau distribuirea oricăror informații sau software care conțin viruși de calculator sau care este capabil să dăuneze altor utilizatori de Internet;
 • reproducerea sau distribuirea software protejat prin drepturi de autor sau în alt mod fără permisiunea proprietarului sau a titularului legal al produsului software;
 • trimiterea sau redirecționarea mesajelor de tip ”lanț” de orice fel;
 • trimiterea de spam, respectiv, mesaje electronice livrate utilizatorilor de Internet fără consimțământul prealabil al acestora și/sau nepermițând determinarea expeditorului acestor mesaje, inclusiv atunci când acestea indică o adresă inexistentă sau falsificată a expeditorului;
 • încercările de a obține acces neautorizat la resursele ROOT.md și la alte sisteme accesibile prin Internet;
 • publicarea sau implementarea a unor scheme de fraudă, informații privind spargerea programelor software sau a oricăror alte acțiuni similare;
 • plasarea oricăror programe, al căror scop este de a ascunde adresa IP reală a utilizatorului și care pot avea ca scop comiterea de acțiuni ilegale, și anume: programe proxy deschise și private/individuale (3proxy, TOR în orice mod de operare și altele), precum și orice echivalat cu acestea, inclusiv orice echivalat cu proxying, setări iptables (redirecționare porturilor);
 • găzduirea de conferințe online anonime, inclusiv servere IRC;
 • plasarea site-urilor care oferă sau promovează vânzarea de substanțe chimice, care fac parte din grupul celor narcotice/stupefiante, medicamente psihotrope sau precursori;
 • lansarea bit-torrent public și a oricăror aplicații P2P;
 • accesul ilegal/neautorizat la sistemele de calcul și network, atât al ROOT.md, cât și al sistemelor de calcul și network ale terților accesibile prin Internet;
 • utilizarea serviciului ca server proxy de tranzit din mediul MD-IX în mediul global mondial sau invers;
 • utilizarea serviciului cu setări de sistem evident neoptimale care afectează în mod negativ performanța echipamentului al ROOT.md și îngreunează furnizarea serviciului către alți utilizatori. Această dispoziție se aplică la VPS cu virtualizare Virtuozzo;
 • utilizarea anonimizatorilor.

 

6.3. Părțile se obligă:

 

6.3.1. Fără acordul reciproc, să nu transfere către terți informații de tip organizatoric, tehnologic și comercial care constituie un secret comercial pentru oricare dintre părți (denumite în continuare ”informații confidențiale”), cu condiția ca:

 • aceste informații au o valoare comercială reală sau potențială datorită necunoscute terților;
 • nu există acces liber la astfel de informații în cadrul legislativ;
 • proprietarul acestor informații ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura confidențialitatea acestora;
 • informațiile confidențiale sunt supuse protecției pe întreaga durată a Acordului, precum și până la expirarea a 5 (cinci) ani de la data încetării acestuia.

6.4. Utilizatorul are dreptul:

 

6.4.1. Să utilizeze serviciile achiziționate la discreția sa în limitele stabilite de lege, prezentul Acord și alte documente speciale care reglementează aspecte separate ale utilizării serviciului.

6.4.2. Să primească consultanță tehnică în măsura necesară pentru interacțiunea corectă a părților în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Acord, inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea oricărei părți a serviciilor sau executarea oricărei părți a prezentului Acord.

6.4.3. Să contacteze reprezentantul ROOT.md cu sugestii privind îmbunătățirea calității serviciilor furnizate și optimizarea procesului de utilizare a acestora de către utilizator.

 

7. Modificări și reziliere

 

7.1. ROOT.md are dreptul de a modifica unilateral condițiile prevăzute în prezentul Acord și publicate pe site-ul web. Utilizatorul este obligat să verifice în mod independent relevanța Acordului actual cel puțin o dată pe lună, să se familiarizeze cu acesta pe site-ul web. ROOT.md prevede avertizarea prealabilă a utilizatorului cu privire la modificările efectuate în orice mod acceptabile pentru părți.

7.2. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu modificările ale condițiilor, acesta are dreptul de a rezilia unilateral Acordul în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării lor în vigoare. Pentru a rezilia Acordul, utilizatorul trebuie să trimită o cerere de la adresa de e-mail specificată în Acord la adresa de e-mail a ROOT.md. În cerere, utilizatorul trebuie să indice modificările din Acord cu care nu este de acord. Acordul se consideră reziliat după 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de la utilizator, dacă în această perioadă utilizatorul nu a notificat ROOT.md că Acordul nu va fi reziliat.

7.3. În cazul în care utilizatorul reziliază Acordul din cauza modificărilor cu care nu este de acord, ROOT.md este obligat să ramburseze prețul serviciilor plătit de utilizator pentru utilizarea VPS, server dedicat, colocare și serviciu de backup. Returnarea și rambursarea se fac pentru lunile plătite și neutilizate. La calcularea sumei rambursării, prima lună este considerată a fi luna următoare primirii notificării de refuz al serviciilor. Valoarea totală a rambursării va fi egală cu suma totală plătită de utilizator, din care vor fi deduse înregistrarea numelui de domeniu, licențele, serviciile gratuite și suma pentru fiecare lună în care ROOT.md a furnizat servicii utilizatorului, fără a aplica reduceri de plată în avans. Costurile bancare și comisioanele de procesare a transferurilor vor fi deduse din sumă (dacă este cazul). Rambursarea se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul în care Acordul este considerat reziliat.

7.4. Părțile contractante au dreptul de a rezilia Acordul în mod unilateral. Cu acest scop, partea care inițiază rezilierea va trimite celeilalte părți o notificare scrisă (inclusiv prin e-mail la adresa specificată în timpul înregistrării utilizatorului în sistemul contabil de pe serverul web al ROOT.md) către cealaltă parte cu cel puțin 30 de zile înainte de data încetării acestuia.

7.5. În cazul în care ROOT.md reziliază în mod unilateral Acordul, acest este obligat să ramburseze prețul serviciilor plătit de utilizator pentru utilizarea VPS, server dedicat, serviciu de backup. Rambursarea se efectuează în conformitate cu clauza 9.3. Rambursarea se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care Acordul este considerat reziliat. ROOT.md nu rambursează prețul serviciilor în cazurile prevăzute în clauza 2.12. din prezentul Acord.

7.6. În cazul în care utilizatorul reziliază în mod unilateral Acordul, prețul serviciilor plătit de acesta nu va fi rambursat, cu excepția cazurilor prevăzute în clauza 7.2. Într-un astfel de caz, procedura de refuz și rambursare este reglementată de dispozițiile acestor clauze.

 

8. Software și servicii terțelor părți

 

8.1. ROOT.md oferă utilizatorului posibilitatea de a utiliza software și servicii deținute de terți. ROOT.md nu garantează rezultate speciale care pot fi obținute din utilizarea unui astfel de software. ROOT.md nu este responsabil pentru nicio funcționare defectuoasă a unui astfel de software.

8.2. Utilizatorul are dreptul de a adăuga și utiliza software și servicii terțelor părți atunci când utilizează serviciile ROOT.md numai în cazurile în care acestea sunt compatibile cu serviciile furnizate și aprobate de ROOT.md. Utilizatorul utilizează software și servicii terțelor părți pe propriul risc.

8.3. ROOT.md nu va fi responsabil pentru informațiile și conținutul prezentate în oricare software și servicii terțelor părți sau pentru utilizarea de către utilizator sau incapacitatea de a utiliza astfel de software și servicii terțe, iar ROOT.md își respinge în mod expres orice răspundere pentru acestea. Accesul la orice software și servicii terțelor părți se face pe propriul risc al utilizatorului, iar utilizatorul trebuie să fie conștient de faptul că software-ul și serviciile terților sunt guvernate de termeni și condiții și politici de confidențialitate diferite de cele ale ROOT.md. Utilizatorul recunoaște și este de acord că terța parte, și nu ROOT.md, este în întregime responsabilă pentru livrarea și executarea software-ului și serviciilor terțe respective.

8.4. Utilizatorul este singurul responsabil pentru utilizarea legală a software-ului și serviciilor terților, inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea legală a tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor referitor la și asupra software-ului și serviciilor terțe, inclusiv a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală aferente. Utilizatorul este singurul responsabil pentru utilizarea legală a mărcilor comerciale înregistrate și neînregistrate, mărcilor de servicii, elementelor grafice și a siglelor folosite în timpul utilizării serviciilor. Utilizatorul nu trebuie să utilizeze niciun software sau serviciu terțelor părți pe care utilizatorul nu are dreptul, permisiunea sau licența de a le utiliza, acordate pentru utilizarea unor astfel de software și servicii terțe.

 

9. Date cu caracter personal

 

9.1. În cazul în care utilizatorul este o persoană fizică, acesta acordă ROOT.md permisiunea de a procesa datele sale cu caracter personal pentru a putea îndeplini termenii și condițiile prezentului Acord, pentru a face tranzacții reciproce, precum și pentru a primi conturi de plată, acte și alte documente. Permisiunea de a prelucra date cu caracter personal este valabilă pe întreaga durată a Acordului, precum și pentru următorii trei ani de la expirarea acestuia, în formă de arhivare, în conformitate cu legislația aplicabilă.

9.2. Respingerea acordului privind furnizarea de date cu caracter personal determină imposibilitatea furnizării serviciului sau a înregistrării numelor de domenii comandate.

9.3. Utilizatorul are dreptul de a solicita în scris ROOT.md corectării, actualizării sau ștergerii datelor cu caracter personal a căror prelucrare este contrară Legii Republicii Moldova nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, în special din cauza datelor incomplete sau inexacte.

9.4. Utilizatorul este, de asemenea, de acord că ROOT.md are dreptul de a oferi acces și de a transfera datele sale cu caracter personal către terți fără nicio notificare suplimentară de utilizator, fără a modifica scopul prelucrării datelor cu caracter personal (de exemplu, atunci când înregistrează un nume de domeniu). Domeniul de aplicare al drepturilor utilizatorului ca subiect al datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal pe care le cunoaște și le înțelege.

9.5. Cookie-urile sunt utilizate pe site-ul nostru numai pentru a îmbunătăți serviciul utilizatorului și nu colectează informații personale. Cookie-urile sunt fișiere text stocate de site pe discul de stocare al utilizatorului sau în memoria non-volatilă.

9.6. Vă rugăm să vă familiarizați cu Politica de confidențialitate noastră pentru a afla mai multe detalii despre modul în care ROOT.md colectează, stochează și procesează datele dumneavoastră cu caracter personal cu privire la utilizarea serviciilor de către dumneavoastră.

 

10. Răspunderea părților

 

10.1. ROOT.md este răspunzător pentru întreruperile în furnizarea serviciilor conform comenzii, cu excepția cazurilor în care întreruperile au fost cauzate de acțiunile utilizatorului sau de acțiunile terților.

10.2. Valoarea maximă a răspunderii ROOT.md pentru daunele reale se limitează la o sumă de bani egală cu prețul serviciilor ROOT.md care urmează să fie furnizate utilizatorului în luna în care s-a produs prejudiciul real. ROOT.md nu este răspunzător față de utilizator pentru pierderi indirecte (pierdere de profit).

10.3. Dacă este cazul, utilizatorul poate avea dreptul de a primi compensații suplimentare sub forma unei valori nemonetare în conformitate cu Acordul privind nivelul serviciilor nostru.

10.4. Orice informații sau date conținute sau puse la dispoziție prin intermediul serviciilor sunt furnizate numai în scopuri informative și nu pot înlocui serviciile profesioniștilor instruiți. Noi nu oferim consultanță profesională și nu suntem în activitatea de a furniza servicii juridice, financiare, contabile, fiscale sau alte servicii profesionale sau consultanță cu privire la utilizatorul serviciilor. Trebuie să verificați și să cercetați în mod independent sau să luați consultanță financiară, juridică sau de altă natură necesară din partea unui profesionist de încredere și competent în legătură cu orice informații sau date conținute în sau puse la dispoziție prin intermediul serviciilor în scopul luării oricăror decizii financiare, juridice sau de altă natură semnificative sau în alt mod.

10.5. Înțelegeți în mod expres și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători, în virtutea legii sau a echității, față de dumneavoastră sau față de orice terță parte pentru orice daune directe, indirecte, incidentale, pierdute, speciale, pe cale de consecință, punitive sau exemplare, inclusiv, dar fără a se limita la daune pentru pierderea profiturilor, bunăvoință, utilizare, date sau alte pierderi intangibile (chiar dacă am fost informați cu privire la posibilitatea unor astfel de daune), care rezultă din: (i) utilizarea sau incapacitatea de a utiliza serviciile; (ii) costul achiziționării de bunuri și servicii înlocuitoare care rezultă din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute sau mesaje primite sau tranzacții încheiate prin intermediul sau din servicii; (iii) accesul neautorizat la transmisiile sau datele dumneavoastră sau modificarea acestora; (iv) declarațiile sau comportamentul oricărei terțe părți cu privire la servicii; (v) sau orice altă problemă legată de prezentul Acord sau de servicii, fie ca o încălcare a contractului, prejudiciu (inclusiv neglijență activă sau pasivă) sau orice altă teorie a răspunderii.

 

10.6. ROOT.md își respinge orice responsabilitate:

 

10.6.1. Pentru întreruperi în furnizarea serviciilor, dacă acestea au fost cauzate de acțiunile utilizatorului și/sau ale unei terțe părți.

10.6.2. Pentru orice pierdere cauzată utilizatorului ca urmare a utilizării serviciilor furnizate de către ROOT.md, în cazurile în care utilizatorul a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de pierderi sau astfel de pierderi sunt rezultatul acțiunilor utilizatorului.

10.6.3. Pentru conținutul și acuratețea oricăror informații care sunt transmise sau primite prin furnizarea serviciilor.

10.6.4. Pentru funcționalitatea echipamentului și a software-ului aparținând utilizatorului, care sunt utilizate de acesta.

10.6.5. Pentru pierderea profitului și/sau a venitului, precum și pentru pierderile indirecte ale utilizatorului în perioada de utilizare sau neutilizare (totală sau parțială) a serviciilor ROOT.md.

10.6.6. Pentru starea tehnică a rețelei la care este conectat utilizatorul.

10.6.7. Pentru conținutul informațiilor publicate pe site-ul web al utilizatorului.

10.6.8. Pentru integritatea, fiabilitatea și prezența site-urilor web și a datelor utilizatorului pe serverul ROOT.md.

10.6.9. Pentru probleme legate de utilizarea de către utilizator a software-ului și hardware-ului fără licență.

10.6.10. Pentru acțiunile necalificate ale utilizatorului sau ale reprezentanților săi care se referă la utilizarea serviciului.

10.6.11. Pentru operabilitatea instrumentelor software furnizate utilizatorului în cazurile în care acesta, în mod intenționat sau neintenționat, a încălcat performanța acestora, a șters sau a făcut modificări la fișierele de sistem sau de lucru.

10.6.12. Pentru operabilitatea și adecvarea pentru utilizare a software-ului și hardware-ului dezvoltate de o terță parte.

10.6.13. Pentru conformitatea rezultatelor serviciilor furnizate cu așteptările utilizatorului.

10.6.14. Pentru siguranța datelor plasate pe serverul VPS, serverul dedicat și backup-ul acestora. ROOT.md stochează în centrul său de date din Republica Moldova copii săptămânale de backup de date ale serviciilor VPS, server dedicat, exclusiv în scopuri tehnice și pot furniza o copie de rezervă a datelor utilizatorului la cerere, dacă este cazul. Orice cont de găzduire care utilizează mai mult de 10 GB de spațiu pe disc va fi eliminat din lista de copii de rezervă săptămânale. În același timp, ROOT.md nu este responsabil pentru integritatea și relevanța copiei de rezervă a datelor. Utilizatorul se obligă să păstreze o copie de rezervă a datelor de care are nevoie.

10.6.15. La încetarea (suspendarea) furnizării serviciilor în temeiul prezentului Acord, perioada de stocare pentru datele serverului utilizatorului constituie 10 (zece) zile calendaristice de la data încetării (suspendării) furnizării serviciilor. După perioada de păstrare specificată, copiile de rezervă vor fi șterse.

10.6.16. Pentru daune de orice fel suportate de utilizator din cauza pierderii și/sau dezvăluirii login-ului și parolei sale.

10.7. Utilizatorul recunoaște și este de acord că ROOT.md nu este responsabil pentru nicio daună care rezultă din suspendarea sau încetarea Acordului și furnizarea serviciilor în cazul în care ROOT.md primește mesaje (reclamații) cu privire la spam, efectuate pentru utilizarea serviciilor de către utilizator sau are motive întemeiate să creadă că utilizarea serviciilor de către utilizator poate provoca daune ROOT.md reputației de afaceri, infrastructura sau defectarea hardware-ului și a software-ului al ROOT.md și/sau a terților sau deteriorarea în alt mod a ROOT.md și a imputa orice daune sau revendicări care rezultă din:

 • orice acțiune a utilizatorului de a publica, distribui, expedia prin poștă, transmite în orice mod orice informații sau software care conține viruși sau alte componente dăunătoare;
 • orice acțiune a utilizatorului de a publica, distribui, transmite în orice mod orice informații sau software care conțin coduri de calculator, fișiere sau programe concepute pentru a perturba, distruge sau limita funcționalitatea oricărui computer sau echipament sau programe de telecomunicații pentru implementarea accesului neautorizat;
 • orice acțiuni ale utilizatorului pentru publicarea, distribuirea, transmiterea în orice mod a tuturor tipurilor de informații sau software care conțin numere de serie ale produsele și programele software comerciale pentru generarea acestora, numele de utilizator, parole și alte mijloace de obținere a accesului neautorizat la resursele plătite pe Internet, precum și postarea de link-uri către informațiile de mai sus.

 

10.8. Utilizatorul este singurul responsabil:

 

10.8.1. Pentru respectarea legislației în vigoare de către utilizator sau de către o terță parte prin utilizarea serviciilor furnizate utilizatorului de către ROOT.md.

10.8.2. Pentru respectarea termenilor și condițiilor prezentului Acord.

10.8.3. Pentru respectarea termenelor și procedurii de plată a serviciilor.

10.8.4. Pentru păstrarea a parametrilor de acces la serviciu (login și parolă) secrete și pentru pierderile care pot fi suportate ca urmare a utilizării neautorizate a parametrilor de acces la serviciu.

10.8.5. Pentru menținerea unei copii de rezervă a datelor.

 

11. Soluționarea litigiilor și legea aplicabilă

 

11.1. Toate litigiile și dezacordurile care decurg din implementarea prezentului Acord vor fi soluționate de către părți prin negocieri.

11.2. În cazul în care este imposibil să se ajungă la un acord între părți, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanței de judecată competente din Republica Moldova.

11.3. Legea aplicabilă care va reglementa utilizarea serviciilor, implementarea prezentului Acord și soluționarea oricăror litigii apărute ca urmare a utilizării serviciilor sau a implementării prezentului Acord, va fi legislația în vigoare a Republicii Moldova.

11.4. În cazul în care orice prevedere a prezentului Acord se consideră ilegală, nevalidă, nulă sau inaplicabilă, integral sau parțial, de către orice instanță de judecată competentă, restul termenilor și prevederilor stabilite în prezentul Acord vor rămâne executorii și în vigoare și nu vor fi în niciun fel afectate sau invalidate prin aceasta. Un astfel de termen sau prevedere ilegală, nevalidă, nulă sau inaplicabilă sau parte a acesteia se consideră modificată în măsura necesară pentru a o face executorie; în caz contrar, acesta va fi separat de prezentul Acord, care va continua să fie în vigoare și să producă efecte depline, și va fi obligatoriu pentru utilizator.

 

12. Circumstanțe de forță majoră

 

12.1. Niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a termenilor și condițiilor prezentului Acord, dacă rezultă din evenimentele care nu pot fi controlate de oricare dintre părți (”Forță majoră”).

12.2. Astfel de circumstanțe includ: războaie, dezastre naturale, incendii, inundații, cutremure, modificări ale legislației și reglementărilor guvernamentale, greve și alte circumstanțe care nu depind de activitățile părților.

12.3. În cazul unor astfel de circumstanțe, Acordul rămâne în vigoare, iar termenul limită pentru ca părțile să își îndeplinească obligațiile în conformitate cu prezentul Acord este amânat în consecință pentru perioada de timp în care au avut loc situațiile de mai sus și consecințele acestora.

12.4. În cazul în care efectul evenimentelor și circumstanțelor care rezultă din forța majoră continuă mai mult de trei luni, fiecare parte are dreptul de a-și înceta, parțial sau integral, obligațiile și de a rezilia Acordul în mod unilateral. În acest caz, niciuna dintre părți nu poate solicita despăgubiri de la cealaltă parte.

12.5. Partea pentru care au apărut circumstanțele de forță majoră care sunt în afara controlului trebuie să notifice imediat cealaltă parte, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data la care au apărut evenimentele.

12.6. Evenimentele de forță majoră, în relațiile între Părți, se confirmă de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

 

13. Adresa ROOT.md și datele de contact

 

dm.toor@retsamtsoh
5381653 505 (1+) :xaF
141 232 87 (373+) .leT
894100193291422200RP25DM :NABI
22DMBCRP :B/C
uănișihC ,200 .lif ,.A.S ”KNABTIDERCORP” .B.C
703 .fo ,3/41 ,ăcinatoB anidarG .rts ,uănișihC .nuM
2771300061201 :lacsif doC/ONDI
LRS ”TIURF TI”