Legal - Politica de utilizare acceptabilă

Politica de utilizare acceptabilă

Ultima modificare: 3 aprilie 2023

 

Termeni de mai jos ale prezentei Politici de utilizare acceptabilă (”Politica”) se aplică utilizării de către dumneavoastră a serviciilor ROOT.md, astfel cum sunt definite și prevăzute în ROOT.md Termeni și condiții. Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică, deoarece acești termeni definesc drepturile și obligațiile dumneavoastră suplimentare care completează Termenii și condițiile noastre și servesc drept ghid pentru comportamentul acceptabil și utilizarea serviciilor noastre, precum și drepturile noastre în legătură cu încălcarea sau nerespectarea comportamentului acceptabil atunci când utilizați serviciile noastre.

 

1. ROOT.md nu poate monitoriza, verifica, garanta sau răspunde de exactitatea, calitatea, legalitatea și adecvarea conținutului pe care îl păstrați, stocați, difuzați, transmiteți sau utilizați în alt mod în legătură cu serviciile noastre. ROOT.md nu revizuiește, editează, cenzurează și nu își asumă responsabilitatea pentru niciun conținut pe care abonații săi îl pot crea. ROOT.md nu revizuiește, editează, cenzurează și nu își asumă responsabilitatea pentru niciun conținut pe care îl stocați, păstrați, difuzați, transmiteți sau utilizați în alt mod în asociere cu serviciile noastre.

 

2. ROOT.md nu poate și nu va accepta nicio responsabilitate pentru orice daune, în totalitate sau parțial, asociate cu utilizarea serviciilor noastre, față de dumneavoastră sau față de vreun terț, care rezultă din utilizarea inacceptabilă a serviciilor noastre de către dumneavoastră sau de către o terță parte, inclusiv, dar fără a se limita la stocarea, păstrarea, diseminarea sau transmiterea de conținut inexact, nepotrivit, ofensiv sau ilegal prin intermediul serviciilor noastre. De obicei, ROOT.md nu monitorizează, verifică, examinează sau în alt mod controlează conținutul pe care îl utilizați prin intermediul serviciilor noastre.

 

3. Sunteți singurul responsabil pentru conținutul pe care îl utilizați prin intermediul serviciilor noastre și orice efect pe care îl poate avea asupra bunăvoinței, afacerii, reputației sau activității a ROOT.md sau ale oricărei terțe părți, inclusiv cazurile în care utilizarea Serviciilor noastre este greșită sau ilegală. Sunteți singurul responsabil pentru cunoașterea și conformitatea cu legile și reglementările actuale care reglementează utilizarea oricărui conținut menționat în prezenta Politică într-o regiune sau țară care permite utilizarea totală sau parțială a unui astfel de conținut în măsura permisă de legea aplicabilă în regiunea sau țara respectivă, de exemplu, dacă scopul principal este educațional, documentar, științific sau artistic. Dacă intenționați să utilizați un astfel de conținut sau un conținut similar atunci când este considerat potrivit pentru anumită regiune sau țară, acesta poate fi disponibil pentru persoanele din regiunea sau țara respectivă, dar va rămâne indisponibil pentru persoanele din alte regiuni sau țări.

 

4. Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau de a înceta imediat utilizarea serviciilor noastre de către dumneavoastră în scopul efectuării de investigații interne sau, atunci când este prevăzut de lege, în scopul de a transfera conținut privind utilizarea serviciilor noastre către autoritățile competente sau de a le asista în alt mod în acest aspect, inclusiv, dar fără a se limita la orice investigație sau control efectuat din proprie inițiativă noastră sau în conformitate cu o solicitare legală din partea autorităților competente.

 

5. Următoarele activități și comportamente sunt considerate drept moduri inacceptabile de utilizare a serviciilor noastre și sunt interzise de ROOT.md să fie efectuate de către dumneavoastră, afiliații sau filialele dumneavoastră:

 

 • Periclitarea copil: Utilizarea asociată cu conținutul care sexualizează minorii, inclusiv, dar fără a se limita la promovarea pedofiliei sau a interacțiunii neadecvate care vizează un minor. În plus, interzicem conținutul care se adresează copiilor, dar care conține teme pentru adulți, inclusiv, dar fără a se limita la, conținut cu violență excesivă, sânge și imagini sângeroase; care descriu sau încurajează activități dăunătoare și periculoase. Dacă luăm cunoștință de orice fel de conținut care include imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor, îl vom raporta autorităților competente și vom înceta accesul la servicii al celor implicați în distribuire.
 • Conținut sexual și vulgaritate: Utilizarea asociată cu sau promovarea conținutului sexual sau a vulgarității, inclusiv pornografia, sau orice conținut sau servicii destinate satisfacerii sexuale. Interzicem conținut care poate fi interpretat ca promovare a unui act sexual în schimbul unei compensații. Informațiile care conțin nuditate sau teme legate de sex, cum ar fi reprezentări ale nudității sexuale, ilustrații ale sexului, teme sexuale ilegale, bestialitate, divertisment cu caracter sexual (de exemplu, servicii de escortă sau relații de tip sugar dating) sau altele pot fi permise dacă scopul principal este educațional, documentar, științific sau artistic.
 • Discursul de ură: Interzicem conținut care promovează violența sau incită la ură împotriva unui individ sau grup definit pe criterii de rasă sau origine etnică, religie, dizabilitate, vârstă, naționalitate, statut de veteran, orientare sexuală, sex, identitate de gen sau orice altă caracteristică asociată cu discriminarea sau marginalizarea sistemică.
 • Violența: Interzicem conținut care descriu sau facilitează violența nejustificată sau alte activități periculoase, cum ar fi violența realistă sau amenințările violente la adresa oricărei persoane sau animale, promovarea autovătămării sau a sinuciderii, terorismul, mișcarea sau organizațiile legate cu sau responsabile pentru acte de violență sau terorism, inclusiv recrutarea în astfel de mișcări sau organizații.
 • Intimidarea și hărțuirea: Interzicem conținut care conține sau facilitează amenințări, hărțuire, umilire sau intimidare.
 • Produse periculoase: Interzicem conținut care facilitează vânzarea, producerea, conversia sau fabricarea la domiciliu a explozivilor, armelor de foc, muniției sau a anumitor accesorii pentru arme de foc ilegali.
 • Droguri: Interzicem conținut care facilitează vânzarea, producerea sau fabricarea la domiciliu a drogurilor legale și ilegale, inclusiv reprezentarea sau încurajarea consumului sau vânzării de droguri, alcool sau tutun de către minori.
 • Jocuri de noroc, jocuri și concursuri pe bani reali: Angajarea în activități care sunt considerate ilegale, inclusiv, dar fără a se limita la publicitatea, transmiterea sau punerea la dispoziție în alt mod a schemelor Ponzi, scheme piramidale, debitarea frauduloasă a cardurilor de credit și piratarea software-ului, inclusiv a celor care nu dețin un conținut valabil de jocuri de noroc licențiat sau autorizat.
 • Încălcarea activității de rețea a computerului și Internet: Hacking, atacare, obținerea accesului la, încălcarea, eludarea sau testarea vulnerabilității autentificării utilizatorului sau securității oricărei gazde, rețele, servere, computer personal, dispozitive de acces și control la rețea, software sau date fără autorizarea expresă a proprietarului sistemului sau rețelei, inclusiv orice activitate care poate fi utilizată ca precursor al unei încercări de penetrare a sistemului.
 • Falsificarea anteturilor: Falsificarea sau denaturarea anteturilor mesajelor, fie în întregime sau în parte, pentru a masca autorul mesajului.
 • Distribuirea virușilor de Internet, viermilor, cailor troieni sau a altor activități distructive: Distribuirea de conținut legat de crearea și trimiterea de viruși de Internet, viermi, cai troieni, pinging, flooding, mail bombing sau atacuri de tip ”refuz de serviciu”. De asemenea, activități care perturbă utilizarea sau interferează cu capacitatea altora de a utiliza în mod eficient rețeaua sau orice rețea, sistem, serviciu sau echipament conectat.
 • Încălcări ale controlului exporturilor: Încălcarea legislației locale de control al exportului software sau date tehnice prin Internet sau în alt mod.
 • Facilitarea unei încălcări a acestei Politici: Publicitatea, transmiterea sau alte forme de punere la dispoziție a oricărui software, program, produs sau serviciu care este conceput pentru a încălca această Politică, care include facilitarea mijloacelor pentru spam, inițierea de pinging, flooding, mail bombing, atacuri de tip ”refuz de serviciu” și de piraterie a software-ului.
 • Alte activități ilicite sau ilegale: Încălcarea oricăror dispoziții contractuale sau legale de orice fel care sunt considerate a fi dăunătoare pentru ROOT.md și afiliații sau filialele sale și pentru clienții săi, inclusiv, dar fără a se limita la afacerile, activitatea, reputația, bunăvoință sau relațiile cu clienții.

 

5. Prin utilizarea serviciilor noastre, recunoașteți că încălcarea de către dumneavoastră a oricăruia dintre termenii acestei Politici poate duce la responsabilitatea dumneavoastră să plătească oricăror daune acordate către ROOT.md, precum și costurile și onorariile rezonabile ale avocaților.

 

6. Prin utilizarea serviciilor noastre, recunoașteți că ROOT.md nu va monitoriza în mod intenționat conținutul dumneavoastră, cu excepția cazului în care impune legea, autoritatea competentă sau atunci când siguranța publică este în pericol. Cu toate acestea, ROOT.md poate monitoriza electronic serviciul său pentru a verifica dacă facilitățile sale funcționează în mod satisfăcător. De asemenea, ROOT.md poate dezvălui conținut, inclusiv, dar fără a se limita la conținutul care vă privește, transmiterea efectuată folosind rețeaua noastră sau site-ul web, pentru a se conforma unui ordin judecătoresc, unei citații, cereri de prezentare a probelor, unui mandat, statut, regulament sau unei solicitări guvernamentale. ROOT.md nu își asumă nicio obligație de a vă informa că conținutul dumneavoastră a fost divulgat și, în unele cazuri, o astfel de notificare poate fi interzisă prin lege. În cele din urmă, ROOT.md poate dezvălui conținutul sau conținutul transmis prin rețeaua sa, dacă este necesar pentru a proteja ROOT.md și alte persoane împotriva daunelor sau în cazul în care o astfel de divulgare este necesară pentru funcționare corespunzătoare a sistemului. Cu toate acestea, ROOT.md nu va vinde niciodată conținut altor servicii sau companiilor externe.

 

7. ROOT.md își rezervă dreptul de a revizui această Politică din când în când.

 

Sperăm că această Politică este utilă în clarificarea obligațiilor dumneavoastră cu privire la utilizarea acceptabilă a serviciilor noastre. Orice reclamație cu privire la orice încălcare a acestei Politici ar trebui trimisă la hostmaster@root.md