Articole
  Home » Chmod – Comanda pentru schimbarea permisiunilor fișierelor
Chmod – Comanda pentru schimbarea permisiunilor fișierelor

Chmod – Comanda pentru schimbarea permisiunilor fișierelor

Chmod este o comandă utilizată în sistemele de operare bazate pe Unix pentru a schimba permisiunile fișierelor și directoarelor. Permisiunile determină cine poate citi, scrie și executa un fișier sau director. Această comandă este esențială pentru gestionarea securității și accesului la fișiere și directoare într-un sistem de operare Unix.

Ce face Chmod?

Chmod permite utilizatorilor să schimbe permisiunile fișierelor și directoarelor. Permisiunile sunt reprezentate de trei grupuri: proprietarul fișierului, grupul asociat fișierului și alți utilizatori. Fiecare grup poate avea permisiuni diferite pentru citire, scriere și execuție.

Comanda Chmod poate fi utilizată pentru a seta sau a schimba permisiunile unui fișier sau director în funcție de nevoile utilizatorului. Aceasta poate fi folosită pentru a restricționa accesul la anumite fișiere sau directoare, pentru a permite doar citirea sau scrierea, sau pentru a permite executarea unui fișier.

Unde este utilizată Chmod?

Comanda Chmod este utilizată în principal în sistemele de operare bazate pe Unix, cum ar fi Linux și macOS. Este o comandă esențială pentru administrarea sistemelor de fișiere și pentru gestionarea securității în aceste sisteme.

Chmod este adesea utilizat în combinație cu alte comenzi și utilitare pentru a gestiona permisiunile fișierelor și directoarelor. De exemplu, poate fi utilizat împreună cu comanda „ls” pentru a afișa permisiunile actuale ale fișierelor și directoarelor.

Pentru mai multe informații despre comanda Chmod, puteți accesa pagina oficială a acesteia.

Limbaje de programare utilizate pentru construirea Chmod

Comanda Chmod este o comandă de sistem și nu este construită folosind un anumit limbaj de programare. Este o comandă nativă a sistemului de operare și este implementată în nucleul acestuia.

Instalarea pe sistemele de operare suportate

Linux

Pe majoritatea distribuțiilor Linux, comanda Chmod este deja instalată și disponibilă în linia de comandă. Nu este necesară o instalare suplimentară.

macOS

Comanda Chmod este, de asemenea, disponibilă în mod implicit pe sistemele macOS. Nu este necesară o instalare suplimentară.

Windows

Chmod nu este o comandă nativă în sistemele de operare Windows. Cu toate acestea, există alternative disponibile, cum ar fi utilitarul „icacls” care poate fi utilizat pentru a schimba permisiunile fișierelor și directoarelor în linia de comandă.

Exemple de comenzi Chmod

1. Schimbarea permisiunilor unui fișier pentru a permite citirea, scrierea și executarea de către proprietar:

chmod u+rwx nume_fisier

Această comandă adaugă permisiunile de citire, scriere și executare pentru proprietarul fișierului.

2. Schimbarea permisiunilor unui fișier pentru a permite doar citirea pentru grup:

chmod g+r nume_fisier

Această comandă adaugă permisiunea de citire pentru grupul asociat fișierului.

3. Schimbarea permisiunilor unui fișier pentru a permite doar executarea pentru alți utilizatori:

chmod o+x nume_fisier

Această comandă adaugă permisiunea de executare pentru alți utilizatori care nu sunt proprietarii fișierului și nu fac parte din grupul asociat fișierului.

Comenzi similare și avantaje

Există și alte comenzi și utilitare care pot fi utilizate pentru a schimba permisiunile fișierelor și directoarelor în sistemele de operare Unix. Unele dintre acestea includ:

 • Chown: Comanda chown este utilizată pentru a schimba proprietarul unui fișier sau director.
 • Chgrp: Comanda chgrp este utilizată pentru a schimba grupul asociat unui fișier sau director.
 • Umask: Comanda umask este utilizată pentru a seta permisiunile implicite pentru fișierele și directoarele create în viitor.

Chmod oferă flexibilitate și control granular asupra permisiunilor fișierelor și directoarelor. Prin combinarea cu alte comenzi și utilitare, utilizatorii pot gestiona în mod eficient securitatea și accesul la fișierele și directoarele din sistemul lor de operare Unix.

Exemple de scripturi care utilizează Chmod în automatizare

1. Script pentru setarea permisiunilor unui fișier la valoarea implicită:

#!/bin/bash

# Setează permisiunile fișierului la valoarea implicită
chmod 644 nume_fisier

Acest script setează permisiunile fișierului la 644, ceea ce permite proprietarului să citească și să scrie în fișier, iar grupul și alți utilizatori pot doar citi fișierul.

2. Script pentru schimbarea permisiunilor tuturor fișierelor dintr-un director:

#!/bin/bash

# Schimbă permisiunile tuturor fișierelor din director
chmod -R 755 director

Acest script schimbă permisiunile tuturor fișierelor din directorul specificat la 755, ceea ce permite proprietarului să citească, să scrie și să execute fișierele, iar grupul și alți utilizatori pot doar citi și executa fișierele.

3. Script pentru setarea permisiunilor unui fișier în funcție de extensia acestuia:

#!/bin/bash

# Verifică extensia fișierului
extensie="${nume_fisier##*.}"

# Setează permisiunile în funcție de extensie
if [[ "$extensie" == "txt" ]]; then
chmod 644 nume_fisier
elif [[ "$extensie" == "sh" ]]; then
chmod 755 nume_fisier
else
chmod 600 nume_fisier
fi

Acest script verifică extensia fișierului și setează permisiunile în funcție de aceasta. Fișierele cu extensia „txt” vor avea permisiunile setate la 644, fișierele cu extensia „sh” vor avea permisiunile setate la 755, iar celelalte fișiere vor avea permisiunile setate la 600.

Funcții:

 1. Chmod octal:
  • Folosește o reprezentare octală a permisiunilor (ex: 755, 644).
  • Forma generală: chmod ### file/dir
 2. Chmod simbolic:
  • Permite setarea permisiunilor folosind simboluri (ex: u=rw, go=r).
  • Forma generală: chmod [ugoa][+-=][rwxXstugo] file/dir

Constante pentru permisiuni:

 • r (Read): Permisiunea de a citi fișierul sau lista directorului.
 • w (Write): Permisiunea de a scrie în fișier sau de a modifica directorul.
 • x (Execute): Permisiunea de a executa un fișier sau de a intra într-un director.
 • X (Special execute): Permisiunea de a executa un fișier doar dacă acesta este un director sau dacă este deja marcat pentru execuție.
 • s (Setuid/setgid): Marchează un fișier executabil pentru a rula cu privilegiile utilizatorului care este proprietarul fișierului (setuid) sau cu privilegiile grupului care este proprietarul fișierului (setgid).
 • t (Sticky bit): Se aplică la directoare și împiedică ștergerea fișierelor de către utilizatori care nu sunt proprietarii acestora.

Grupuri pentru permisiuni:

 • u (User): Se aplică utilizatorului care deține fișierul.
 • g (Group): Se aplică grupului care deține fișierul.
 • o (Others): Se aplică tuturor celorlalți utilizatori.
 • a (All): Se aplică tuturor celor de mai sus (u, g, o).

Exemple:

 1. Setarea permisiunilor folosind reprezentarea octală:
  • chmod 755 myfile (Proprietarul poate citi, scrie și executa; alții pot citi și executa)
  • chmod 644 myfile (Proprietarul poate citi și scrie; alții pot doar citi)
 2. Setarea permisiunilor folosind notația simbolică:
  • chmod u+rwx,go=rx myfile (Proprietarul are permisiunea de citire, scriere și execuție; grupul și ceilalți au permisiunea de citire și execuție)
  • chmod ug+s myfile (Setează bitul setuid pentru proprietar și setgid pentru grup)

 

Cine folosește în mod frecvent Chmod?

Comanda Chmod este utilizată în mod frecvent de administratorii de sistem, dezvoltatorii de software și utilizatorii avansați ai sistemelor de operare bazate pe Unix. Aceștia o folosesc pentru a gestiona securitatea și accesul la fișiere și directoare în sistemul lor.

Chmod este util într-o varietate de scenarii, cum ar fi:

 • Setarea permisiunilor corecte pentru fișierele și directoarele unui site web pentru a asigura securitatea și protecția acestuia.
 • Limitarea accesului la anumite fișiere sau directoare pentru a proteja informațiile sensibile.
 • Permiterea sau restricționarea executării anumitor fișiere în funcție de nevoile utilizatorului.

Chmod este o comandă puternică și versatilă care oferă control granular asupra permisiunilor fișierelor și directoarelor. Este esențială pentru gestionarea securității și accesului în sistemele de operare bazate pe Unix și este utilizată în mod frecvent de profesioniști în domeniul IT și dezvoltatori de software pentru a-și îndeplini sarcinile de zi cu zi.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked