Articole
  Home » ln – Crearea de link-uri simbolice (shortcut-uri) către alte fișiere
ln – Crearea de link-uri simbolice (shortcut-uri) către alte fișiere

ln – Crearea de link-uri simbolice (shortcut-uri) către alte fișiere

Comanda ln este folosită pentru a crea link-uri simbolice către alte fișiere sau directoare. Un link simbolic este un fel de shortcut către un alt fișier sau director, care poate fi folosit pentru a accesa rapid și ușor acel fișier sau director.

Link-urile simbolice sunt utile în mai multe situații, cum ar fi:

 • Crearea de shortcut-uri către fișiere sau directoare frecvent utilizate, pentru a le accesa mai rapid.
 • Crearea de link-uri către fișiere sau directoare aflate în alte locații, pentru a le accesa mai ușor.
 • Crearea de link-uri către fișiere sau directoare care au fost mutate sau redenumite, pentru a evita erorile de legătură.

Pentru mai multe informații despre comanda ln, puteți consulta pagina oficială aici: https://man7.org/linux/man-pages/man1/ln.1.html

Limbaje de programare utilizate pentru construirea lui ln

Comanda ln face parte din utilitarul de sistem GNU Core Utilities, care este scris în limbajul de programare C.

Instalarea pe sistemele de operare suportate

Pentru a instala comanda ln pe sistemele de operare suportate, urmați pașii de mai jos:

Instalarea pe Linux

Pe majoritatea distribuțiilor Linux, comanda ln este deja instalată și disponibilă în linia de comandă. Dacă nu este instalată, puteți utiliza managerul de pachete al distribuției pentru a o instala. De exemplu, pe Ubuntu sau Debian, puteți utiliza următorul comandă:

sudo apt-get install coreutils

Instalarea pe macOS

Pe macOS, comanda ln este deja instalată și disponibilă în linia de comandă.

Instalarea pe Windows

Pe Windows, comanda ln nu este disponibilă în mod implicit. Cu toate acestea, puteți utiliza un emulator de linie de comandă, cum ar fi Git Bash sau Cygwin, pentru a o utiliza.

Exemple de comenzi ln

Iată câteva exemple de comenzi ln și descrierea lor:

Crearea unui link simbolic către un fișier

ln -s /path/to/file /path/to/symlink

Această comandă creează un link simbolic numit symlink către fișierul specificat de către calea /path/to/file.

Crearea unui link simbolic către un director

ln -s /path/to/directory /path/to/symlink

Această comandă creează un link simbolic numit symlink către directorul specificat de către calea /path/to/directory.

Crearea unui link simbolic relativ

ln -s ../path/to/file symlink

Această comandă creează un link simbolic numit symlink către fișierul specificat de către calea relativă ../path/to/file. Link-ul simbolic va fi creat în directorul curent.

Crearea unui link simbolic cu nume diferit

ln -s /path/to/file /path/to/symlink_newname

Această comandă creează un link simbolic numit symlink_newname către fișierul specificat de către calea /path/to/file.

Comenzi similare și avantaje față de pachete similare

Există și alte comenzi și pachete care pot fi utilizate pentru a crea link-uri simbolice sau shortcut-uri către alte fișiere sau directoare. Iată câteva exemple:

 • cp -s: Comanda cp poate fi utilizată pentru a crea link-uri simbolice către fișiere sau directoare, folosind opțiunea -s. Cu toate acestea, comanda ln este mai specializată în crearea de link-uri simbolice și oferă mai multe opțiuni și funcționalități.
 • ln -r: Comanda ln poate fi utilizată pentru a crea link-uri simbolice recursive către directoare și conținutul lor, folosind opțiunea -r. Această opțiune nu este disponibilă în alte comenzi sau pachete similare.

Exemple de scripturi care utilizează ln în automatizare

Iată trei exemple de scripturi care utilizează comanda ln în automatizare:

Scriptul 1: Crearea de link-uri simbolice către fișierele dintr-un director

#!/bin/bash

SOURCE_DIR="/path/to/source"
DEST_DIR="/path/to/destination"

for file in $SOURCE_DIR/*; do
 ln -s "$file" "$DEST_DIR/$(basename "$file")"
done

Acest script creează link-uri simbolice către fișierele din directorul specificat de către variabila SOURCE_DIR în directorul specificat de către variabila DEST_DIR.

Scriptul 2: Crearea de link-uri simbolice către directoarele dintr-un director

#!/bin/bash

SOURCE_DIR="/path/to/source"
DEST_DIR="/path/to/destination"

for dir in $SOURCE_DIR/*; do
 ln -s "$dir" "$DEST_DIR/$(basename "$dir")"
done

Acest script creează link-uri simbolice către directoarele din directorul specificat de către variabila SOURCE_DIR în directorul specificat de către variabila DEST_DIR.

Scriptul 3: Crearea de link-uri simbolice către fișierele cu anumite extensii

#!/bin/bash

SOURCE_DIR="/path/to/source"
DEST_DIR="/path/to/destination"
EXTENSIONS=".txt .csv .log"

for file in $SOURCE_DIR/*; do
 if [[ $EXTENSIONS == *$(basename "$file")* ]]; then
  ln -s "$file" "$DEST_DIR/$(basename "$file")"
 fi
done

Acest script creează link-uri simbolice către fișierele cu extensiile specificate de către variabila EXTENSIONS din directorul specificat de către variabila SOURCE_DIR în directorul specificat de către variabila DEST_DIR.

Tabel cu lista tuturor funcțiilor și constantele posibile

Funcție/Constantă Descriere
-s Creează un link simbolic
-r Creează link-uri simbolice recursive către directoare și conținutul lor

Concluzie

Comanda ln este utilă pentru crearea de link-uri simbolice către alte fișiere sau directoare. Este folosită în automatizare și în situații în care este necesară crearea de shortcut-uri către fișiere sau directoare frecvent utilizate sau aflate în alte locații. Utilizatorii obișnuiți ai acestei comenzi sunt administratorii de sistem, dezvoltatorii de software și utilizatorii avansați care lucrează cu linia de comandă în mod regulat.

Link-urile simbolice oferă o modalitate rapidă și ușoară de a accesa fișierele și directoarele importante, fără a fi nevoie să navigați prin întreaga structură de directoare. Acestea pot fi utilizate pentru a crea shortcut-uri către fișierele și directoarele frecvent utilizate, pentru a evita erorile de legătură și pentru a organiza mai bine sistemul de fișiere.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked