Articole
    Home » mkdir (Comanda utilizată pentru a crea directoare în Linux) – Exemple
mkdir (Comanda utilizată pentru a crea directoare în Linux) – Exemple

mkdir (Comanda utilizată pentru a crea directoare în Linux) – Exemple

Comanda mkdir este utilizată în Linux pentru a crea directoare noi. Aceasta este o comandă de bază în sistemul de operare Linux și este disponibilă în majoritatea distribuțiilor Linux. Comanda mkdir este utilizată pentru a crea directoare goale sau pentru a crea ierarhii întregi de directoare.

Ce face comanda mkdir?

Comanda mkdir este folosită pentru a crea directoare noi în sistemul de fișiere. Aceasta primește unul sau mai multe argumente, care reprezintă numele directoarelor pe care dorim să le creăm. Dacă dorim să creăm o ierarhie de directoare, putem specifica opțiunea -p pentru a crea toate directoarele intermediare necesare.

Unde este utilizată comanda mkdir?

Comanda mkdir este utilizată în Linux pentru a crea directoare în sistemul de fișiere. Aceasta poate fi utilizată în linia de comandă sau în scripturi shell pentru a crea structuri de directoare necesare pentru diverse aplicații sau proiecte.

Comanda mkdir este adesea utilizată în procesul de instalare a aplicațiilor sau pachetelor software în Linux. De exemplu, atunci când instalăm o aplicație folosind un manager de pachete, acesta poate crea directoarele necesare pentru a stoca fișierele aplicației în sistemul de fișiere.

Link către pagina oficială a comenzii mkdir

Pentru mai multe informații despre comanda mkdir, puteți accesa pagina oficială a comenzii mkdir de pe site-ul GNU: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/mkdir-invocation.html

Limbaje de programare utilizate pentru a construi comanda mkdir

Comanda mkdir este scrisă în limbajul de programare C și face parte din pachetul GNU Core Utilities. Aceasta este o colecție de utilitare de bază pentru sistemul de operare Linux, care sunt scrise în principal în limbajul de programare C.

Ghid: Cum se instalează comanda mkdir pe sistemele de operare suportate?

Instalarea pe sistemele de operare bazate pe Debian (cum ar fi Ubuntu)

Pentru a instala comanda mkdir pe un sistem de operare bazat pe Debian, cum ar fi Ubuntu, puteți utiliza managerul de pachete apt. Deschideți terminalul și executați următoarea comandă:

sudo apt-get install coreutils

Această comandă va instala pachetul coreutils, care conține comanda mkdir și alte utilitare de bază.

Instalarea pe sistemele de operare bazate pe Red Hat (cum ar fi CentOS)

Pentru a instala comanda mkdir pe un sistem de operare bazat pe Red Hat, cum ar fi CentOS, puteți utiliza managerul de pachete yum. Deschideți terminalul și executați următoarea comandă:

sudo yum install coreutils

Această comandă va instala pachetul coreutils, care conține comanda mkdir și alte utilitare de bază.

Instalarea pe alte sisteme de operare

Pentru alte sisteme de operare, puteți consulta documentația specifică a sistemului de operare pentru a afla cum să instalați pachetul coreutils sau comanda mkdir.

Exemple de comenzi legate de mkdir

Exemplu 1: Crearea unui director nou

Pentru a crea un director nou în directorul curent, puteți utiliza următoarea comandă:

mkdir nume_director

Această comandă va crea un director cu numele specificat în directorul curent.

Exemplu 2: Crearea unei ierarhii de directoare

Pentru a crea o ierarhie de directoare, puteți utiliza opțiunea -p împreună cu comanda mkdir. Aceasta va crea toate directoarele intermediare necesare.

mkdir -p director1/director2/director3

Această comandă va crea directoarele director1, director2 și director3 în directorul curent.

Comenzi similare, idei, avantaje față de pachete similare cu același scop

Există mai multe comenzi și pachete similare cu același scop ca și comanda mkdir în Linux. Unele dintre acestea includ:

  • touch: Această comandă este utilizată pentru a crea fișiere goale în Linux. Deși nu creează directoare, poate fi folosită pentru a crea fișiere într-un director specific.
  • cp: Această comandă este utilizată pentru a copia fișiere și directoare în Linux. Poate fi folosită pentru a crea o copie a unui director existent într-un alt director.
  • mv: Această comandă este utilizată pentru a muta fișiere și directoare în Linux. Poate fi folosită pentru a muta un director existent într-un alt director.

Comanda mkdir are avantajul de a fi simplă și ușor de utilizat pentru a crea directoare noi în Linux. Aceasta face parte din pachetul coreutils, care este disponibil în majoritatea distribuțiilor Linux și este bine documentat.

Exemple de scripturi utilizând comanda mkdir în automatizare

Scriptul 1: Crearea unei structuri de directoare pentru un proiect

Acest script poate fi utilizat pentru a crea o structură de directoare pentru un proiect nou. Aceasta va crea directoarele necesare pentru codul sursă, documentație și fișierele de test.

#!/bin/bash
# Crearea directoarelor principale
mkdir -p proiect/{src,doc,test}
# Crearea subdirectoarelor pentru src
mkdir -p proiect/src/{main,lib}
# Crearea subdirectoarelor pentru doc
mkdir -p proiect/doc/{api,user_guide}
# Crearea subdirectoarelor pentru test
mkdir -p proiect/test/{unit,functional}

Scriptul 2: Crearea unui director pentru fiecare fișier într-un director

Acest script poate fi utilizat pentru a crea un director pentru fiecare fișier într-un director specific. Acesta va itera prin fișierele din directorul specificat și va crea un director cu același nume pentru fiecare fișier.

#!/bin/bash
# Directorul sursă
director_sursa="director_sursa"
# Iterarea prin fișierele din directorul sursă
for fisier in $director_sursa/*; do
# Verificarea dacă este un fișier
if [ -f "$fisier" ]; then
# Extrage numele fișierului fără extensie
nume_fisier=$(basename "$fisier" | cut -d. -f1)
# Crearea directorului cu același nume ca fișierul
mkdir "$nume_fisier"
fi
done

Scriptul 3: Crearea unui director pentru fiecare utilizator în sistem

Acest script poate fi utilizat pentru a crea un director pentru fiecare utilizator în sistemul de operare Linux. Acesta va itera prin utilizatorii din sistem și va crea un director cu numele utilizatorului într-un director specific.

#!/bin/bash

# Directorul principal
director_principal="/home"

# Iterarea prin utilizatorii din sistem
for utilizator in $(cut -d: -f1 /etc/passwd); do
# Crearea directorului pentru utilizator
mkdir "$director_principal/$utilizator"
done

Tabel cu lista tuturor funcțiilor sau constantele posibile cu descrieri

Funcție sau constantă Descriere
mkdir Comanda utilizată pentru a crea directoare în Linux
mkdir -p Opțiunea utilizată pentru a crea toate directoarele intermediare necesare

Concluzie

Comanda mkdir este o comandă de bază în Linux, utilizată pentru a crea directoare în sistemul de fișiere. Aceasta este utilizată în diverse scenarii, cum ar fi instalarea aplicațiilor, crearea structurilor de directoare pentru proiecte și automatizarea sarcinilor de creare a directoarelor.

Comanda mkdir este scrisă în limbajul de programare C și face parte din pachetul GNU Core Utilities. Aceasta este disponibilă pe majoritatea distribuțiilor Linux și este bine documentată.

Utilizatorii care lucrează cu Linux în mod regulat, cum ar fi administratorii de sistem, dezvoltatorii de software și utilizatorii avansați, utilizează frecvent comanda mkdir pentru a crea și organiza directoare în sistemul de fișiere. Aceasta este o comandă utilă și eficientă pentru a gestiona structurile de directoare în Linux.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked