Articole
    Home » SSH – instalarea, exemple, scripturi pentru automatizare
SSH – instalarea, exemple, scripturi pentru automatizare

SSH – instalarea, exemple, scripturi pentru automatizare

SSH (Secure Shell) este un protocol de rețea criptat care permite utilizatorilor să se conecteze în siguranță la un server remote prin intermediul unei rețele nesigure. Acesta oferă o modalitate securizată de a gestiona și transfera fișiere, de a executa comenzi și de a accesa resursele de pe un server remote. SSH utilizează criptografia pentru a proteja datele transmise între client și server, asigurând confidențialitatea și integritatea acestora.

SSH este utilizat în principal pentru administrarea și gestionarea sistemelor Linux și Unix, dar poate fi folosit și în alte sisteme de operare. Este o unealtă esențială pentru administratorii de sistem, dezvoltatori și utilizatori care doresc să acceseze și să gestioneze resursele de pe un server remote într-un mod sigur.

Pentru mai multe informații despre SSH, puteți accesa pagina oficială a SSH.

Limbaje de programare utilizate pentru construirea SSH

SSH a fost scris inițial în limbajul de programare C și a fost dezvoltat de către Tatu Ylönen în anul 1995. Acesta a fost creat ca o alternativă sigură la Telnet, un protocol nesigur pentru gestionarea sistemelor remote. De-a lungul timpului, SSH a fost portat și implementat în mai multe limbaje de programare, inclusiv Python, Ruby și Java.

Cum se instalează SSH pe sistemele de operare suportate

Instalarea SSH poate varia în funcție de sistemul de operare utilizat. Mai jos sunt prezentate pașii de instalare pentru câteva sisteme de operare populare:

Ubuntu/Debian

sudo apt-get install openssh-server

CentOS/Fedora

sudo yum install openssh-server

Windows

Pentru a instala SSH pe Windows, puteți utiliza un client SSH precum PuTTY sau OpenSSH for Windows. Acestea pot fi descărcate și instalate de pe site-urile lor oficiale.

Exemple de comenzi SSH

Iată câteva exemple de comenzi SSH și descrierea lor:

ssh

Comanda ssh este utilizată pentru a stabili o conexiune SSH cu un server remote. Aceasta necesită specificarea adresei IP sau a numelui de domeniu al serverului și a numelui de utilizator pentru autentificare.

ssh username@server_ip

scp

Comanda scp este utilizată pentru a transfera fișiere între un client și un server SSH. Aceasta permite copierea fișierelor de pe un sistem local pe un server remote sau invers.

scp file.txt username@server_ip:/path/to/destination

ssh-keygen

Comanda ssh-keygen este utilizată pentru a genera perechea de chei publice și private utilizate pentru autentificarea SSH. Aceasta generează cheile în directorul utilizatorului curent și permite specificarea unui algoritm de criptare și a unei parole opționale.

ssh-keygen -t rsa -b 4096

Comenzi similare, idei, avantaje față de pachete similare cu același scop

Există mai multe pachete similare cu același scop ca și SSH, cum ar fi Telnet și FTP. Cu toate acestea, SSH oferă o serie de avantaje față de acestea:

  • Securitate: SSH utilizează criptografia pentru a proteja datele transmise între client și server, asigurând confidențialitatea și integritatea acestora. Telnet și FTP transmit datele în clar, ceea ce le face vulnerabile la interceptare și atacuri.
  • Autentificare: SSH utilizează autentificarea bazată pe chei publice și private, ceea ce înseamnă că nu este nevoie de introducerea parolei de fiecare dată când se stabilește o conexiune. Telnet și FTP utilizează autentificarea bazată pe parole, care poate fi mai puțin sigură.
  • Transfer de fișiere: SSH oferă suport nativ pentru transferul de fișiere prin intermediul comenzii scp. Telnet și FTP necesită utilizarea unor comenzi suplimentare pentru a transfera fișiere.

Exemple de scripturi utilizând SSH în automatizare

Iată trei exemple de scripturi care utilizează SSH în automatizare:

Scriptul 1: Backup automat al bazei de date

Acest script se conectează la un server remote utilizând SSH și efectuează un backup automat al unei baze de date MySQL.


#!/bin/bash
ssh username@server_ip "mysqldump -u db_user -p db_name > backup.sql"
scp username@server_ip:backup.sql /path/to/local/backup

Scriptul 2: Actualizare automată a serverului

Acest script se conectează la un server remote utilizând SSH și efectuează o actualizare automată a sistemului de operare și a pachetelor instalate.


#!/bin/bash
ssh username@server_ip "sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y"

Scriptul 3: Transfer automat de fișiere

Acest script se conectează la un server remote utilizând SSH și transferă automat fișierele modificate de pe sistemul local pe serverul remote.


#!/bin/bash
rsync -avz --delete -e "ssh -i /path/to/private_key" /path/to/local/files username@server_ip:/path/to/remote/files

Tabel cu lista tuturor funcțiilor și constantele posibile

Funcție/Constantă Descriere
ssh Stabilește o conexiune SSH cu un server remote
scp Transferă fișiere între un client și un server SSH
ssh-keygen Generează perechea de chei publice și private pentru autentificarea SSH
ssh-agent Manager pentru cheile SSH
ssh-add Adaugă chei SSH în agentul SSH
ssh-copy-id Copiază cheia publică SSH pe un server remote
sshfs Montează un sistem de fișiere remote prin SSH
sshd Serverul SSH
SSH_PORT Portul utilizat pentru conexiunile SSH (implicit: 22)
SSH_USER Numele de utilizator pentru autentificarea SSH
SSH_HOST Adresa IP sau numele de domeniu al serverului SSH

Cine folosește în mod frecvent SSH și cum poate ajuta în lumea reală?

SSH este utilizat în mod frecvent de către administratorii de sistem, dezvoltatori și utilizatori care doresc să acceseze și să gestioneze resursele de pe un server remote într-un mod sigur. Acesta poate fi utilizat pentru:

  • Administrarea și gestionarea sistemelor Linux și Unix
  • Transferul de fișiere între sisteme locale și servere remote
  • Executarea de comenzi și scripturi pe servere remote
  • Accesarea și gestionarea bazelor de date remote

SSH poate ajuta în lumea reală prin asigurarea securității și confidențialității datelor transmise între client și server. Acesta oferă o modalitate sigură de a accesa și gestiona resursele de pe un server remote, fără a fi nevoie de o conexiune fizică la acel server. De asemenea, SSH facilitează automatizarea și gestionarea centralizată a sistemelor, permițând administratorilor să execute comenzi și scripturi pe mai multe servere simultan.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked